Bra att tänka på vid ett poolköp…

Om man funderar på att köpa pool, det är klart att man gör, så är det några saker som kan vara bra att fundera på redan innan man kontaktar eventuella pooltillverkare. Det är ju så klart även en fördel för den som skall offerera en pool om han eller hon känner till vilka förutsättningar som just er villatomt erbjuder. Det kan också vara bra att fundera på hur man kommer att använda poolen.

Ta reda på skillnaderna mellan att bygga en markpool och en pool ovan mark! Vad innebär detta för er och hur kommer det att te sig rent visuellt? Kanske är endast någon av de olika alternativen möjliga?

5 tips för ett lyckat poolköp

  • Vad får hela poolprojektet kosta?
  • Behöver ni spränga?
  • Pooltrappa eller poolstege?
  • Solvärme eller poolvärmepump?
  • Klorerat vatten eller saltklorinator?

När ni har plitat ner svaren på ovanstående frågor kanske det kan vara dags att fundera på detaljer som till exempel poolens form, kapacitet på uppvärmning, rening med mera. Kanske skall man redan nu fundera på om man inte skall försöka få med en poolrobot i budgeten.

Beställ poolkataloger av de ledande pooltillverkarna här!